Jak naformátovat pevný disk či flash disk v Mac OS X

Home / Návody / Jak naformátovat pevný disk či flash disk v Mac OS X

Jak naformátovat pevný disk či flash disk v Mac OS X

V dnešním příspěvku si ukážeme, co je to formátování, proč a jak jednoduše a rychle naformátovat jakýkoliv externí či interní disk, popřípadě USB flash klíčenku, kterou potřebujete používat s Vaším Macem.

Co to formátování je?

Formátování disku je operace, při které se daný disk připraví pro využití daným operačním systémem. Pokud již na disku nějaká data jsou, dojde při formátování ke smazání údajů o tom, kde a jak jsou na disku data umístěna. Tím se de facto disk „vyčistí“ pro další využití.

Proč je třeba disk formátovat?

Velmi zjednodušeně řečeno, každý operační systém potřebuje ke své činnosti určitý formát disku k tomu, aby mohl správně fungovat, to znamená číst či zapisovat data. Windows využívá určitý formát (dříve FAT32, nyní NTFS), Linux jiný a Mac OS X zase jiný.

Pokud tedy zakoupíte novou flashku či nový disk např. na zálohy, je třeba ho před používáním naformátovat na formát, se kterým je Váš operační systém kompatibilní. Prvním důvodem je, že zakoupené médium bude nejčastěji naformátováno formátem Windows, nejčastěji FAT. Na tento formát umí Mac zapisovat a umí z něj i číst, ale neuložíte na medium větší soubor než 4GB. Druhým důvodem je rychlost – Mac dokáže číst a zapisovat na formát Mac OS rozšířený (žurnálovaný) mnohem rychleji a efektivněji než na Windows formáty.

Kde se formátování provádí?

Na veškerou práci s disky se v Mac OS X využívá aplikace zvaná Disk Utility, česky Disková utilita. Nejrychleji ji spustíme tak, že do Spotlight zadáme „Disk Utility“.

1 Diskova_utilita_Spotlight_Mac_OS_X

Nebo můžete Disk utility najít ve složce Aplikace

2 Diskova_utilita_ve_slozce_Aplikace_Mac_OS_X

Takto Disková utilita vypadá

Disková utilita

Jak formátovat?

Disk_utilita_rozdelit

  1. Připojte disk.
  2. Spusťte Diskovou utilitu.
  3. Vyberte správný disk vlevo v menu
  4. Klikněte na záložku Rozdělit.
  5. Vyberte V uspořádání oddílů položku Oddíly: 1. Pokud chcete mít na disku více oddílů, zvolte jejich počet.
  6. Napište název disku/ů.  Pro lepší kompatibilitu s jinými operačními systémy, se raději vyhněte diakritice a zvláštním znakům.
  7. V kolonce Formát zvolte formát disku. Pokud budete používat disk či USB klíčenku pouze na počítačích Mac, doporučujeme formát Mac OS rozšířený (žurnálovaný). Pokud potřebujete formát kompatibilní s Windows (všechny systémy, vč. starších) a OS X, zvolte formát MS-DOS (FAT). Oba systémy jsou schopné na disk zapisovat i z něj číst. Na disk však neuložíte soubor větší než 4GB. Pokud potřebujete ukládat na disk soubory větší než 4GB a budete disk připojovat k Macu a k systému Windows 7 a novějším, zvolte formát ExFAT. Tento formát není podporován staršími verzemi Windows, tzn. Vista, XP. Nedoporučujeme formátování na formáty Mac OS rozšířený (velikost písmen,žurnálovaný), který rozlišuje velká a malá písmena v názvu Vašich souborů. Pokud máte disk formátovaný ve Windows na Windows NT Filesystem – NTFS, který bežně používají novější operační systémy u Windows, buďte připraveni na to, že Mac OS X umí tento formát pouze číst, ale neumí na něj zapisovat.
  8. Klikněte na Volby  Proveďte kontrolu, zda je zaškrtnuta první položka „Tabulka oddílů GUID“, chcete-li disk využívat hlavně s počítačem Apple od roku 2006. Pokud bude disk primárně využíván s počítačem Windows, zaškrtněte Master Boot Record. Tato volba je důležitá zejména tehdy, formátujete-li disk, na který bude nainstalován operační systém. Nezapomeňte potvrdit tlačítkem OK.
  9. Začněte formátovat disk stačením tlačítkem Použít.

POZOR! Formátování disku smaže všechna data na vybraném disku. Buďte tedy obezřetní a vždy před stlačením tlačítka Použít překontrolujte, zda jste zvolili disk, který chcete formátovat. 

Videonávod najdete zde:

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

Instal_package